Zanim będzie za późno...


Zasięgnij porady logopedy wówczas, gdy Twoje dziecko:

 

W SFERZE OGÓLNOROZWOJOWEJ

• jest z zagrożonej ciąży, jest obciążone ryzykiem okołoporodowym, jest wcześniakiem,
• nieprawidłowo, niechętnie ssie przystawiane do piersi,
• jako niemowlę nie reaguje na głośne dźwięki otoczenia odruchem Moro (obejmowania) lub nie reaguje zwracaniem głowy w kierunku źródła dźwięku,

 

W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH
• w wieku 6. miesięcy nie gaworzy,
• po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych prostych słów: "mama", "tata", "baba", "papa", "nie", nie próbuje powtarzać sylab i słów za dorosłym,
• po ukończeniu 1 roku życia nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń: "daj", "nie wolno", "chodź",
• masz wątpliwości, czy dziecko słyszy,
• po ukończeniu 2 roku życia nie łączy prostych słów: "mama daj", "baba mniam", "tata chodź",
• w wieku 3 lat nadal nie mówi, porozumiewa się wyłącznie lub w większości za pomocą gestów,

• w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć krótkiej historyjki obrazkowej, wypowiada zaledwie proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca formy wyrazów,
• unika komunikowania się,

 

W ZAKRESIE ARTYKULACJI

• w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek ze spółgłosek: p, b, f,w, m, t, d, n, ś, ź, c, dź lub samogłosek: a, o, e, u, i, y,
• w wieku 4 lat nie wypowiada głosek l, s, z, c, dz, zamienia głoski w wyrazach: kot >kok, woda>boda, pomija sylaby, zniekształca wyrazy Patrycja> papyka, zamiast r mówi j "jowej",
• między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada głosek: r, sz, ż, cz, dż,
• zniekształca głoski, mówi niewyraźnie,
• przestawia litery, sylaby w obrębie wyrazu, skraca, przekręca wyrazy,
• podczas mówienia i/lub podczas oddychania wsuwa język między zęby lub wargi,
• stale oddycha przez usta.

 

Jeśli masz wątpliwości, czy rozwój mowy lub umiejętności społecznych Twojego dziecka przebiega prawidłowo, poradź się logopedy. Pamiętaj, ze niektóre z wymienionych objawów mogą byc pierwszym, choc pewnie nie jedynym, sygnałem powaznych nieprawidłowości. Zasięgnij porady logopedy zanim będzie za późno. Możesz liczyć na wskazówki w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka w domu, a także informację o możliwościach profesjonalnego wsparcia terapeutycznego.

 

LOGOPEDIA KOREKCYJNA - WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA - STYMULACJA ROZWOJU MOWY