Czy posłać 3-latka do przedszkola?


Czy posłać 3-latka do przedszkola?
Czy posłać 3-latka do przedszkola?

Czy posłać 3-latka do przedszkola?

 

 Wiek 3 lat jest - wbrew częstym obawom rodziców - najbardziej odpowiednim momentem do posłania dziecka do przedszkola. Od strony formalno-prawnej wychowaniem przedszkolnym obejmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.


Decyzję o posłaniu do przedszkola dziecka 3 lub 4-letniego pozostawia się rodzicom, za to dzieci 5-letnie (według polskiego prawa oświatowego) podlegają obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, czy to w przedszkolu, czy w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Z kolei dzieci młodsze niż 2,5-letnie mogą zostać przyjęte do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zaś decyzję o tym podejmuje dyrektor placówki (podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

 

Osiągnięty wiek 3 lat stanowi bardzo ważny moment w rozwoju społecznym i emocjonalnym dziecka. O ile wcześniej fundamentem do budowania osobowości dziecka był kontakt z matką, o tyle dziecko w wieku przedszkolnym staje się dojrzałe do funkcjonowania w grupie rówieśniczej. To z kolei przyspiesza zdolność rozumienia i akceptowania obowiązujących norm i zasad. Stały kontakt z innymi dziećmi pozwala maluchowi na lepsze kształtowanie obrazu własnej osoby, lepsze rozumienie emocji własnych i innych dzieci.

Mają temu sprzyjać realizowane w przedszkolach programy wychowania przedszkolnego, prowadzenie zajęć rozwijających sprawność dzieci poprzez zapewnienie udziału we wspólnych zajęciach muzycznych, plastycznych, ruchowych, grach i zabawach. Krótko mówiąc, ten jeszcze bardzo młody człowiek poprzez szereg aktywności realizowanych w grupie zaczyna przekraczać swój egoizm i staje się istotą społeczną. (...)

 

W sytuacji, w której dziecko nie ma kłopotu z czynnościami samoobsługowymi i adaptacją, zalecane jest posłanie dziecka do przedszkola. Kontakt z rówieśnikami, nowe bodźce edukacyjne i wychowawcze staną się z pewnością dodatkową motywacją do dojrzewania osobowości dziecka, a także pobudką do mówienia, rozwijania kompetencji językowej i komunikacyjnej.

 

Autor: mgr Marta Janeczek

 

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu na stronie:

http://kobiecyporadnik.pl/advid,6938,cid,9,title,Czy-poslac-3-latka-do-przedszkola,porada.html

 

 

 

Artykuł zamieszczony na stronie internetowej Bona Verba ma charakter informacyjny i objęty jest prawem ochrony własności intelektualnej.Dlatego też zabrania się bez pisemnej zgody Bona Verba powielania, kopiowania lub wykorzystywania do innych celów prywatnych, w tym przypisywania jako własne, wszelkich informacji, zdjęć lub danych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej pod rygorem sankcji prawnych.