Cennik


Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w roku szkolnym 2019/2020
Trening umiejętności społecznych Warszawa
Trening umiejętności społecznych Warszawa

Pełny cykl zajęciowy TUS trwa od września do czerwca (rok szkolny), zajęcia rozliczane są w cyklu semestralnym.
Prowadzenie: dwóch certyfikowanych terapeutów podczas zajęć, opieka psychologa

Semestr zimowy: 20 cotygodniowych spotkań
Semestr letni: 18 cotygodniowych spotkań*


Konsultacja kwalifikacyjna na zajęcia - 150 zł
Obejmuje wywiad z rodzicem/opiekunem oraz badanie dziecka przez psychologa lub pedagoga Poradni w celu rozpoznania potrzeb terapeutycznych


Trening Umiejętności Społecznych połączony z Treningiem Kontroli Złości
I GRUPA dla dzieci w wieku: 4-7 lat
Czas trwania 1 sesji grupowej: 60 min.
Koszt zajęć: 55 zł/ spotkanie
Koszt cyklu semestralnego zimowego: 1100 zł (55x20) (płatne z góry w II ratach: 220+880)
Koszt cyklu semestralnego letniego: 990 zł (55x18) (płatne za całość z góry)


Trening Umiejętności Społecznych połączony z Treningiem Identyfikowania Emocji
II GRUPA dla dzieci w wieku: 8-11 lat
III GRUPA dla dzieci i młodzieży w wieku: od 12 rż.
Czas trwania 1 sesji grupowej dla II i III GRUPY: 90 min.
Koszt zajęć: 75 zł/ spotkanie
Koszt cyklu semestralnego zimowego: 1500 zł (75x20) (płatne z góry w II ratach: 300+1200)
Koszt cyklu semestralnego letniego: 1350 zł (75x18) (płatne za całość z góry)


Włączenie dziecka do grupy odbywa się po wcześniejszej konsultacji z terapeutą TUS z naszej Poradni (psychologiem lub pedagogiem) – płatność niezależnie od kosztu zajęć.
*Cykl semestralny letni obejmuje 18 spotkań, w tym jedno z uczestniczeniem rodziców/ opiekunów na koniec semestru w celu podsumowania rezultatów pracy terapeutycznej.
W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach grupowych, koszty zajęć nie są zwracane.

Warsztaty Rozwoju Kompetencji Rodzicielskich
Warsztaty umiejętności wychowawczych Warszawa
Warsztaty umiejętności wychowawczych Warszawa

 

„Po prostu bądź, czyli jak skutecznie komunikować się z dzieckiem”
Grupa I dla rodziców dzieci w wieku 1-5 rok życia
Grupa II dla rodziców dzieci w wieku 5-9 rok życia
Grupa III dla rodziców dzieci w wieku od 10 roku życia i nastolatków
Czas trwania: cykl obejmujący 14 cotygodniowych spotkań po 90 min.
Koszt zajęć:75 zł/ 1 sesja grupowa
Prowadzenie: Psycholog
Koszt cyklu semestralnego: 1050 zł (płatne z góry w II ratach: 300+750)
Rabat 10% dla drugiego Rodzica
W przypadku nieobecności na warsztatach grupowych, koszty zajęć nie są zwracane.

 

 

 

Stymulacja Rozwoju Mowy i Funkcji Poznawczych Niemowlęcia do 12 m.ż. – warsztat dla rodziców
Grupa dla rodziców spodziewających się dziecka oraz rodziców dzieci w wieku do 12
miesięcy w normie rozwojowej, a także z opóźnionym gaworzeniem lub problemami z
karmieniem
Czas trwania: cykl obejmujący 10 cotygodniowych spotkań po 60 min.
Koszt zajęć: 75 zł/ 1 sesja grupowa
Prowadzenie: Logopeda
Koszt cyklu semestralnego: 750 zł (płatne z góry w II ratach: 300+450)
Rabat 10% dla drugiego rodzica.
W przypadku nieobecności na warsztatach, poniesione koszty nie są zwracane.

 

 

Stymulacja Rozwoju Mowy i Funkcji Poznawczych Małego Dziecka 1-3 lata – warsztat dla rodziców
Grupa dla rodziców dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i/lub komunikacji, chcących uzyskać wiedzę, jak stymulować rozwój mowy i komunikacji dziecka w domu

Czas trwania: cykl obejmujący 10 cotygodniowych spotkań po 60 min.
Koszt zajęć: 75 zł/ 1 sesja grupowa (płatne z góry w II ratach: 300+450)
Prowadzenie: Logopeda
Koszt cyklu semestralnego: 750 zł
Rabat 10% dla drugiego rodzica.
W przypadku nieobecności na warsztatach, poniesione koszty nie są zwracane.

Logopeda
Logopeda Warszawa
Logopeda Warszawa

Konsultacja logopedyczna do 45 min. - 150 PLN

Konsultacja logopedyczna niemowląt (w zakresie problemów z karmieniem, opóźnienia w rozwoju gaworzenia, podcięcia wędzidełka podjęzykowego) do 45 min. - 150 PLN
Pisemna opinia logopedyczna do konsultacji - 150 PLN
Pisemna opinia z przebiegu terapii lub podsumowująca terapię – 150 PLN

Diagnoza logopedyczna w zakresie dyslalii (wad wymowy) z opisem do 45 min. - 260 PLN
Diagnoza logopedyczna dziecka do 4 r.ż. z problemami komunikacyjnymi (autyzm, NMPK) z opisem 2 lub 3 spotkania po 45 min. – 370 lub 480 PLN

 

Terapia logopedyczna 45 min. - 110 PLN
Trening komunikacji dziecka z autyzmem 45 min. - 110 PLN
Stymulacja rozwoju mowy i komunikacji niemowlęcia 6-12 mcy (opóźnione gaworzenie, deficyty w zakresie rozwoju umiejętności komunikacyjnych) – 110 PLN
Stymulacja rozwoju mowy i komunikacji dziecka 1-3 lata (opóźniony rozwój mowy i/lub komunikacji) 45 min. – 110 PLN
Pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu 45 min. - 110 PLN


Oferta dla osób pracujących głosem (aktorzy, politycy, nauczyciele, logopedzi)
Ocena diagnostyczna emisji głosu i techniki mowy do 45 min. - 150 PLN
Trening emisji głosu 45 min. - 110 PLN
Dykcja i autokorekcja 45 min. - 110 PLN


Logopedyczne zajęcia grupowe
Logorytmika – zajęcia grupowe dla dzieci z problemami komunikacyjnymi o różnej etiologii


Grupa dla dzieci w wieku: 3-5 lat z opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, jąkaniem, dyslalią wieloraką
Czas trwania: 1 sesja grupowa 45 min.
Koszt zajęć: 55 zł/ 1 spotkanie
Semestr zimowy: 20 cotygodniowych spotkań*
Semestr letni: 18 cotygodniowych spotkań*
Prowadzenie: Logopeda
Koszt cyklu semestralnego zimowego: 1100 zł (20x55) (płatne z góry w II ratach:
220+880)
Koszt cyklu semestralnego letniego: 990 zł (18x55) (płatne z góry za całość)
Konsultacja kwalifikacyjna (dla dzieci spoza Poradni Bona Verba lub spoza zajęć logopedycznych w Poradni Bona Verba): 150 zł


Włączenie dziecka do grupy logorytmicznej odbywa się po wcześniejszej konsultacji z logopedą naszej Poradni (płatność niezależnie od cyklu zajęć), o ile dziecko nie uczestniczy w indywidualnej terapii logopedycznej w Poradni Bona Verba. Konsultacja obejmuje wywiad z rodzicem/opiekunem oraz logopedyczne badanie przesiewowe dziecka w celu rozpoznania potrzeb terapeutycznych.


*Cykl zajęć obejmuje jedno spotkanie ze współuczestniczeniem rodziców na koniec semestru w celu podsumowania okresowych rezultatów pracy stymulacyjnej.
W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach grupowych, koszty zajęć nie są zwracane.

 

Integracja Sensoryczna
Integracja sensoryczna Warszawa
Integracja sensoryczna Warszawa

Diagnoza Rozwoju Integracji Sensorycznej dziecka do 4 r.ż.: 2 spotkania + omówienie po 45 min - 370 PLN
Diagnoza Rozwoju Integracji Sensorycznej dziecka od 4 r.ż.: 3 spotkania + omówienie po 45 min - 480 PLN
Konsultacja SI - do 45 min. - 150 PLN
Terapia Integracji Sensorycznej 45 min - 110 PLN
Pisemna opinia podsumowująca terapię, zaświadczenie do komisji – 150 PLN


„Sensoryka dla Smyka” – zajęcia grupowe dla dzieci z problemami w zakresie rozwoju integracji sensorycznej, dynamiki motoryki dużej lub małej, asymetrią lub nadwrażliwością. Zajęcia holistycznie łączą elementy gimnastyki ogólnorozwojowej, stymulacji polisensorycznej oraz ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
Grupa dla dzieci w wieku: 2-3 lat
Czas trwania: 1 sesja grupowa 45 min.
Koszt zajęć: 55 zł/ 1 spotkanie
Semestr zimowy: 20 cotygodniowych spotkań*
Semestr letni: 18 cotygodniowych spotkań*
Prowadzenie: Terapeuta SI, Fizjoterapeuta
Koszt cyklu semestralnego zimowego: 1100 zł (20x55) (płatne z góry w II ratach:
220+880)
Koszt cyklu semestralnego letniego: 990 zł (18x55) (płatne z góry za całość)
Konsultacja kwalifikacyjna (dla dzieci spoza Poradni Bona Verba lub spoza zajęć SI w
Poradni Bona Verba): 150 zł


Włączenie dziecka do grupy „Sensoryka dla Smyka” odbywa się po wcześniejszej konsultacji z terapeutą naszej Poradni (płatność niezależnie od cyklu zajęć), o ile dziecko nie uczestniczy w indywidualnej terapii SI w Poradni Bona Verba. Konsultacja obejmuje wywiad z rodzicem/opiekunem oraz badanie przesiewowe dziecka w celu rozpoznania potrzeb terapeutycznych.


*Cykl zajęć obejmuje jedno spotkanie ze współuczestniczeniem rodziców na koniec semestru w celu podsumowania okresowych rezultatów pracy stymulacyjnej.
W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach grupowych, koszty zajęć nie są zwracane.

Rehabilitacja, Korektywa
Gimnastyka korekcyjna Warszawa
Gimnastyka korekcyjna Warszawa

Konsultacja fizjoterapeutyczna do 45 min. - 150 zł
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 45 min. - 110 PLN
Rehabilitacja dzieci powyżej 1 r.ż. 45 min. - 110 PLN


Terapia ręki – diagnoza 45 min. – 150 PLN
Terapia ręki – terapia 45 min. – 110 PLN


Kinesio Taping - aplikacja plastra 15 min.- 36 PLN (nie uwzględnia kosztu taśmy)


Terapia Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne 1-3 lata 45 min. - 110 PLN

Psycholog

Konsultacja psychologiczna do 45 min. - 150 PLN
Diagnoza psychologiczna z opisem 2-3 spotkania x 45/60 min. - 350 PLN
Terapia Psychologiczna Indywidualna 45 min. - 110 PLN
Terapia Rodzinna 90 min. – 250 PLN
Pisemna opinia psychologiczna do konsultacji - 150 PLN

 

 

 

 

Indywidualna Stymulacja Słuchu (Trening słuchowy) Johansena
Trening słuchowy Warszawa
Trening słuchowy Warszawa

Diagnoza wstępna pełna ( z audiogramem) + płyta CD do ćwiczeń - 300 PLN + 180/200 PLN

Diagnoza kontrolna + płyta CD do ćwiczeń - 200 PLN + 180/200 PLN

 

*Płyta CD na okres 4-6 tyg. 180 PLN

**Płyta CD na okres 8, 10, 12 tygodni 200 PLN

Pedagog

Konsultacja pedagogiczna do 45 min. - 150 PLN

Terapia pedagogiczna 45 min. - 110 PLN

Pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu 45 min - 110 PLN

 

 

Zajęcia grupowe po zawiązaniu się grupy.
Wizyty domowe 45 min. Koszt ustalany indywidualnie, uzależniony od możliwości dojazdu do pacjenta – od 150 PLN