Trening słuchowy Johansena


Trening słuchowy  dr. Kjelda Johansena

czyli

Indywidualna Stymulacja Słuchu - IAS

Dla kogo?

Dla dzieci od 3 roku życia, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu, czytaniu i pisaniu.

Jeśli u dziecka obserwujesz:

• ograniczenia w zakresie języka mówionego (trudności w wyrażaniu myśli słowami)

• zaburzenia koncentracji i uwagi słuchowej

• trudności w zapamiętywaniu i rozumieniu informacji i poleceń słuchowych

• objawy dysleksji i trudności szkolne

• nadpobudliwość psychoruchową

• problemy z koordynacją ruchową

• nadwrażliwość na dźwięki

• specyficzne trudności ze spektrum autyzmu

Czytaj więcej->

Trening słuchowy dr. Kjelda Johansena

 czyli

Indywidualna Stymulacja Słuchu - IAS

 

Dla kogo?

Dla dzieci od 3 roku życia, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu, czytaniu i pisaniu.

Jeśli u dziecka obserwujesz:

• ograniczenia w zakresie języka mówionego

• zaburzenia koncentracji i uwagi słuchowej

• trudności w zapamiętywaniu i rozumieniu informacji i poleceń słuchowych

• objawy dysleksji i trudności szkolne

• nadpobudliwość psychoruchowa

• problemy z koordynacją ruchową

• nadwrażliwość na dźwięki

• specyficzne trudności ze spektrum autyzmu

Poza tym wystąpiły:

• liczne infekcje ucha środkowego

• wysięki z uszu

• opóźnienie rozwoju mowy

• urazy głowy

• niedotlenienie z okresu okołoporodowego

• przedwczesny poród i wcześniactwo

• genetyczne predyspozycje

 

Może to oznaczać, że problemy dziecka wynikają z Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.

 

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach w tej grupie dzieci to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu czy zaburzeń zachowania.

 

Poniżej znajduje się wstępny kwestionariusz, który pomoże Państwu ocenić czy Indywidualna Stymulacja Słuchu może pomóc Państwa dziecku w jego trudnościach .

 

 

 

 

Jaka jest skuteczność treningu słuchowego?

Trening słuchowy poprawia centralne przetwarzanie bodźców słuchowych.

Wpływa na:

• rozumienie mowy

• mówienie i artykulację

• pamięć słuchową

• zdolność do utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych

• umiejętność pisania

• umiejętność czytania

• koordynację ruchową, równowagę i ruchy celowe

• poczucie kontroli głosu

Trening słuchowy stymulując korę mózgową wspomaga:

• naukę języków obcych

• efektywne uczenie się

• procesy zapamiętywania

• umiejętności komunikacji werbalnej

 

Jak wygląda Indywidualna Stymulacja Słuchu?

Program terapii przygotowywany jest w oparciu o diagnozę wyższych funkcji słuchu i mowy. Co 4-8 tygodni dokonywane są diagnozy kontrolne. Program ma formę zindywidualizowanych, odpowiednio dobranych utworów muzycznych. Wystarczy 10 - 15 minut słuchania płyty treningowej w ciągu dnia przez słuchawki w domu, aby poprawić przekaz informacji dźwiękowej do mózgu. Trening trwa od 6 do 10 miesięcy.

trening słuchowy ćwiczenia trening słuchowy chomikuj trening słuchowy tomatisa trening słuchowy johansena opinie trening słuchowy etapy trening słuchowy johansena cena trening słuchowy johansena warszawa trening słuchowy warszawa ursynów mokotów służew ursus kabaty imielin natolin stokłosy bemowo bielany zoliborz praga

Wstępny Kwestionariusz dla dzieci z problemami słuchu

 

 

1. Czy występowały problemy z infekcjami ucha / perlaki /, i/lub problemy ze słuchem?

Komentarze:

 

2. Czy dziecko ma trudności ze słuchem przy dużym natężeniu odgłosów w tle?

Komentarze:

 

3. Czy występują trudności ze zrozumieniem wypowiedzi ustnych jak również z ich prawidłowym usłyszeniem, często prosi o powtórzenie informacji?

Komentarze:

 

4. Kiedy dziecko odpowiada na ustne pytania czy robi to powoli z dużym wysiłkiem (widać, że się zastanawia)?

Komentarze:

 

5. Czy występuje nadwrażliwość na głośne dźwięki lub określone tony?

Komentarze:

 

6. Czy zdarza się, że dziecko nie rozumie ustnych wypowiedzi?

Komentarze:

 

7. Czy dziecko mówi monotonnie, bez wyraźnej intonacji, nie umie utrzymać rytmu podczas mówienia?

Komentarze:

 

8. Czy u dziecka wystąpiło opóźnienie rozwoju mowy lub zasób wyrazów i znajomość gramatyki jest uboga?

Komentarze:

 

9. Czy dziecko jest lub było poddawane terapii mowy?

Komentarze: