Specjaliści


 

Aby tworzyć miejsce przyjazne pacjentom, w naszej placówce zatrudniamy profesjonalistów, dla którcych praca jest zarazem pasją.

Patrycja Lewicka - Koordynator Poradni

 

Marta Anna Janeczek - Dyrektor Poradni, Logopeda, Filolog, Trener Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, Trener dykcji i emisji głosu

Oliwia Iwańska - Logopeda

Paulina Zalewska - Logopeda, Audiolog, Trener Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena

Milena Piwko - Logopeda

Aleksandra Podgródna - Logopeda

 

Renata Baumert - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Barbara Rajzer - Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

Aleksandra Dudek - Psycholog, Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych

Ewa Werner-Domagała - Psycholog, Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych

 

 

Patrycja Lewicka - Koordynator poradni

 

Wykształcenie:

Studentka psychologii na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie ze specjalizacją psychologii sportu, zdrowia i coachingu.

Do 2016r. zawodniczka w klubie piłki ręcznej w Dzierżoniowie.

Zainteresowania:

Sport, w szczególności bieganie, psychologia sportowa, literatura oraz podróże.

 

Pani Patrycja służy pomocą i informacją pacjentom w zakresie oferowanych terapii. Koordynuje grafik i wszystkie sprawy biżące, zapewniajac sprawne funkcjonowanie poradni.

Marta Anna Janeczek - Logopeda, Filolog, Trener Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, Trener dykcji i emisji głosu

 

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki - doktoryzacja, specjalizacja: językoznawstwo

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki - magisterium z filologii polskiej, specjalność logopedia

 

Doświadczenie zawodowe:

Wykładowca - Uniwersytet Warszawski, przedmioty: Diagnoza i terapia logopedyczna, Dyslalia, Dykcja i autokorekcja, Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

Wykładowca - Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, przedmioty: Fonetyka z fonologią, Metodyka logopedyczna

Szkoła Podstawowa nr 97 w Warszawie - nauczyciel-logopeda

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 w Warszawie - logopeda

Zespół Szkół nr 83 w Warszawie - nauczyciel-logopeda

Założycielka i Prezes Naukowego Koła Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2004-2007)

 

Publikacje i wystapienia:

 • Ocena rozwoju poznawczego i językowego dziecka w wieku 2-3 lat, NKL Uniwersytet Warszawski, 10.04.2014, wykład otwarty i warsztat
 • Narzędzia i metodyka postępowania w objawowo-przyczynowym diagnozowaniu zaburzeń mowy u dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej, Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna "Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii", Warszawa 2013, referat
 • Badania diagnostyczno-przesiewowe w praktyce logopedycznej, NKL Uniwersytet Warszawski, 17.05.2011, referat
 • Ratunku! Moje dziecko sepleni!, wywiad dla portalu HaloUrsynów.pl 2014
 • Stan mowy dzieci. Prezentacja logopedycznych badań przesiewowo-diagnostycznych [w:] Studia Pragmalingwistyczne, wyd. IPS Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012
 • Zróżnicowanie realizacji samogłosek nosowych przed spółgłoskami szczelinowymi z przedniej i tylnej strefy artykulacyjnej w wyniku procesu ekonomizacji ruchów artykulacyjnych [w:] Mechanizmy ekonomizacji języka, Wyd. Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2014

 

Specjalizacja:

Diagnoza i terapia dyslalii, opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy, zaburzeń mowy pochodzenia korowego, afazji

Stymulacja rozwoju mowy dziecka

 

Certyfikat Zawodowy PZL nr 01043/07/162/2013.

 

Zainteresowania:

Rozwój mowy dziecka w normie i patologii, profilaktyka logopedyczna i wczesna interwencja logopedyczna, ortofonia i dykcja.

Członkini Towarzystwa Kultury Języka

Członkini Polskiego Związku Logopedów

 

Moich pacjentów zapraszam do dodania opinii na stronie http://www.znanylekarz.pl/mgr-marta-janeczek/l

Logopeda Warszawa
Logopeda Warszawa

Paulina Zalewska - Logopeda, Audiolog, Trener IJAS

 

Wykształcenie:
Studia I stopnia na kierunku Logopedia z Audiologią na Uniwersytecie Marii Sklodowskiej-Curie w Lublinie
Studia II stopnia na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie

 

Doświadczenie:

-Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, Warszawa
-Przedszkole Motylove, Warszawa
-Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Aga” , Warszawa
-Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego, Warszawa

 

Szkolenia i konferencje:
-II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczno-Audiologiczna "Zaburzenia słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki".
-Konferencja Naukowo-Szkoleniowa " Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z deficytem słuchu
-"Kompleksowe leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu"- Szkolenia SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
-Warsztaty "Nauka czytania metodą globalną"
-Warsztaty "Zabawy logorytmiczne dla przedszkolaków"
-Kurs doszkalający "ABC wywoływania głosek"

 

Zainteresowania:
-Surdologopedia
-Logorytymiki
-Logopedia medialna i emisja głosu

 

Specjalizacja: dyslalia, opóźniony i zaburzony rozwój mowy

Oliwia Iwańska - logopeda, pedagog specjalny


Absolwentka studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na powyższym kierunku.

 

Doświadczenie zawodowe:
Logopeda w Centrum Terapeutycznym Aleksandra Kaczyńska w Pułtusku
Logopeda w Niepublicznym Przedszkolu Montesorii Ciekawi Świata w Warszawie
Logopeda w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku Słoneczna Kraina

 

Odbyte kursy i szkolenia:

 • Alternatywne I wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC)

Prowadząca: Alina Smyczek

 • Warsztat M – CHAT -R

Organizator: Fundacja SYNAPSIS

 • Szkolenie “Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”

Prowadząca: Danuta Pluta-Wojciechowska

 • Szkolenie “ Karmienie terapeutyczne Human Touch – kurs podstawowy”

Prowadząca: Monika Habik Neurogen

 • Szkolenie “ Terapia manualna w logopedii”

Prowadząca: Ewa Wojewoda

 • Szkolenie „Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu”

Organizator: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku

 • Szkolenie „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN”

Organizator: FONETICA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu

Renata Baumert - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

Wykształcenie

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunek – Fizjoterapia

Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu, kierunek - Fizjoterapia

 

Doświadczenie zawodowe

Samodzielny Publiczny Szpital Zespolony im. Papieża J.Pawła II w Zamościu, Oddział

Rehabilitacji

NZOZ „BESTSELLER” Warszawa

Przychodnia Lekarzy Specjalistów „BEST-MED” Warszawa

Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym w Warszawie

OSiR Dzielnicy Praga Południe, Warszawa, pływalnia „WODNIK”

 

Ukończone kursy i szkolenia

Integracja Sensoryczna – Certyfikaty I i II stopnia

PNF – poziom podstawowy

Konferencja „Integracja Sensoryczna a neuronauka od narodzin do starości”

Staż dla fizjoterapeutów w Carolina Medical Center w Warszawie

Terapia Ręki

Kurs wprowadzający do terapii tkanek miękkich w pediatrii

Kinezjotaping - kurs podstawowy

Milena Piwko - Logopeda, Filolog

 

Wykształcenie:

 • Studia I stopnia: filologia polska, specjalność nauczycielska z logopedią na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
 • Studia II stopnia: logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim

Doświadczenie:

 • Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci i Dorosłych „Logann”
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 w Warszawie – staż logopedyczny
 • Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka” w Krakowie – staż logopedyczny
 • Oddział Psychiatrii Dzieci i Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie – wolontariat
 • Fundacja „Uniwersytet Dzieci” w Krakowie - wolontariat

Szkolenia:

 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt
 • Wybrane zagadnienia teorii i terapii afazji
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia: diagnoza-terapia-masaż
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Udział w konferencji „Afazja – diagnoza, kształcenie, terapia”

Zainteresowania:

 • fotografia
 • podróże
 • rękodzieło

 

 

Aleksandra Podgródna - Logopeda

 

Wykształcenie:

 • Studia I stopnia: logopedia ogólna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
 •  Studia II stopnia: logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim


Doświadczenie:

 • Poradnia Logopedyczna „Ad Verbum” – terapia indywidualna
 • LOGOS – terapia osób dorosłych z afazją oraz dyzartrią
 • Przedszkole „Ali i Asa” – terapia indywidualna oraz grupowa
 • Przedszkole „Diuna Kids” – terapia indywidualna
 • Przedszkole i żłobek „Lalibam” – terapia indywidualna oraz zajęcia grupowe
 • Przedszkole „Szumi Szum” – terapia indywidualna
 • Żłobek „Anteczek” – terapia indywidualna oraz zajęcia grupowe
 • praktyki m.in. w Szpitalu Grochowskim, Szpitalu Klinicznym w Olsztynie, poradni
 • logopedycznej „Logann”


Zainteresowania:

 • terapia dyzartrii w chorobie Parkinsona
 • jazda konna
 • podróże