Specjaliści


 

Aby tworzyć miejsce przyjazne pacjentom, w naszej placówce zatrudniamy profesjonalistów, dla którcych praca jest zarazem pasją.

Patrycja Lewicka - Koordynator Poradni

 

Marta Anna Janeczek - Dyrektor Poradni, Logopeda, Filolog, Trener Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, Trener dykcji i emisji głosu

Oliwia Iwańska - Logopeda

Anna Gębal - Logopeda

Paulina Zalewska - Logopeda, Audiolog, Trener Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena

Małgorzata Sołtys-Wielgo - Logopeda

 

Renata Baumert - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Wojciech Kieliszek - Terapeuta Integracji Sensorycznej oraz Gimnastyki Korekcyjnej

 

Hanna Rolof - Socjoterapeuta, Pedagog, Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych

Anna Łubińska-Zawada - Psycholog, Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych

Małgorzata Frączak - Psycholog

 

Patrycja Lewicka - Koordynator poradni

 

Wykształcenie:

Studentka psychologii na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie ze specjalizacją psychologii sportu, zdrowia i coachingu.

Do 2016r. zawodniczka w klubie piłki ręcznej w Dzierżoniowie.

Zainteresowania:

Sport, w szczególności bieganie, psychologia sportowa, literatura oraz podróże.

 

Pani Patrycja służy pomocą i informacją pacjentom w zakresie oferowanych terapii. Koordynuje grafik i wszystkie sprawy biżące, zapewniajac sprawne funkcjonowanie poradni.

Marta Anna Janeczek - Logopeda, Filolog, Trener Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, Trener dykcji i emisji głosu

 

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki - doktoryzacja, specjalizacja: językoznawstwo

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki - magisterium z filologii polskiej, specjalność logopedia

 

Doświadczenie zawodowe:

Wykładowca - Uniwersytet Warszawski, przedmioty: Diagnoza i terapia logopedyczna, Dyslalia, Dykcja i autokorekcja, Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

Wykładowca - Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, przedmioty: Fonetyka z fonologią, Metodyka logopedyczna

Szkoła Podstawowa nr 97 w Warszawie - nauczyciel-logopeda

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 w Warszawie - logopeda

Zespół Szkół nr 83 w Warszawie - nauczyciel-logopeda

Założycielka i Prezes Naukowego Koła Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2004-2007)

 

Publikacje i wystapienia:

 • Ocena rozwoju poznawczego i językowego dziecka w wieku 2-3 lat, NKL Uniwersytet Warszawski, 10.04.2014, wykład otwarty i warsztat
 • Narzędzia i metodyka postępowania w objawowo-przyczynowym diagnozowaniu zaburzeń mowy u dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej, Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna "Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii", Warszawa 2013, referat
 • Badania diagnostyczno-przesiewowe w praktyce logopedycznej, NKL Uniwersytet Warszawski, 17.05.2011, referat
 • Ratunku! Moje dziecko sepleni!, wywiad dla portalu HaloUrsynów.pl 2014
 • Stan mowy dzieci. Prezentacja logopedycznych badań przesiewowo-diagnostycznych [w:] Studia Pragmalingwistyczne, wyd. IPS Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012
 • Zróżnicowanie realizacji samogłosek nosowych przed spółgłoskami szczelinowymi z przedniej i tylnej strefy artykulacyjnej w wyniku procesu ekonomizacji ruchów artykulacyjnych [w:] Mechanizmy ekonomizacji języka, Wyd. Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2014

 

Specjalizacja:

Diagnoza i terapia dyslalii, opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy, zaburzeń mowy pochodzenia korowego, afazji

Stymulacja rozwoju mowy dziecka

 

Certyfikat Zawodowy PZL nr 01043/07/162/2013.

 

Zainteresowania:

Rozwój mowy dziecka w normie i patologii, profilaktyka logopedyczna i wczesna interwencja logopedyczna, ortofonia i dykcja.

Członkini Towarzystwa Kultury Języka

Członkini Polskiego Związku Logopedów

 

Moich pacjentów zapraszam do dodania opinii na stronie http://www.znanylekarz.pl/mgr-marta-janeczek/l

Logopeda Warszawa
Logopeda Warszawa

Paulina Zalewska - Logopeda, Audiolog, Trener IJAS

 

Wykształcenie:
Studia I stopnia na kierunku Logopedia z Audiologią na Uniwersytecie Marii Sklodowskiej-Curie w Lublinie
Studia II stopnia na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie

 

Doświadczenie:

-Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, Warszawa
-Przedszkole Motylove, Warszawa
-Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Aga” , Warszawa
-Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego, Warszawa

 

Szkolenia i konferencje:
-II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczno-Audiologiczna "Zaburzenia słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki".
-Konferencja Naukowo-Szkoleniowa " Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z deficytem słuchu
-"Kompleksowe leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu"- Szkolenia SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
-Warsztaty "Nauka czytania metodą globalną"
-Warsztaty "Zabawy logorytmiczne dla przedszkolaków"
-Kurs doszkalający "ABC wywoływania głosek"

 

Zainteresowania:
-Surdologopedia
-Logorytymiki
-Logopedia medialna i emisja głosu

 

Specjalizacja: dyslalia, opóźniony i zaburzony rozwój mowy

Logopeda Ursynów
Logopeda Ursynów

Małgorzata Sołtys-Wielgo - Logopeda

 

Wykształcenie:
Absolwentka kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim

 

Doświadczenie:
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP” w Warszawie (staż)
- Przedszkole/żłobek Misiowa Chata w Warszawie, logopeda
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczne – Delfinek w Warszawie, logopeda
- Przedszkole Wesoły Brzdąc w Warszawie, logopeda
- Wiceprezes Językoznawczego Koła Naukowego przy Uniwersytecie Warszawskim

 

Szkolenia i konferencje:

 

-warsztat: "Zaburzenia rozwoju mowy-wybrane metody diagnozy i terapii"
-warsztat: "Terapia osób jąkających się metodą Zofii Engiel”

 

Zainteresowania:
-Surdologopedia
-Neurologopedia
-Logorytmika
-Język migowy

 

Specjalizacja: Diagnoza i terapia dyslalii, opóźniony rozwój mowy, stymulacja rozwoju mowy dziecka

 

Oliwia Iwańska - logopeda, pedagog specjalny


Absolwentka studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na powyższym kierunku.

 

Doświadczenie zawodowe:
Logopeda w Centrum Terapeutycznym Aleksandra Kaczyńska w Pułtusku
Logopeda w Niepublicznym Przedszkolu Montesorii Ciekawi Świata w Warszawie
Logopeda w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku Słoneczna Kraina

 

Odbyte kursy i szkolenia:

 • Alternatywne I wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC)

Prowadząca: Alina Smyczek

 • Warsztat M – CHAT -R

Organizator: Fundacja SYNAPSIS

 • Szkolenie “Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”

Prowadząca: Danuta Pluta-Wojciechowska

 • Szkolenie “ Karmienie terapeutyczne Human Touch – kurs podstawowy”

Prowadząca: Monika Habik Neurogen

 • Szkolenie “ Terapia manualna w logopedii”

Prowadząca: Ewa Wojewoda

 • Szkolenie „Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu”

Organizator: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku

 • Szkolenie „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN”

Organizator: FONETICA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu

Renata Baumert - Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

Wykształcenie

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunek – Fizjoterapia

Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu, kierunek - Fizjoterapia

 

Doświadczenie zawodowe

Samodzielny Publiczny Szpital Zespolony im. Papieża J.Pawła II w Zamościu, Oddział

Rehabilitacji

NZOZ „BESTSELLER” Warszawa

Przychodnia Lekarzy Specjalistów „BEST-MED” Warszawa

Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym w Warszawie

OSiR Dzielnicy Praga Południe, Warszawa, pływalnia „WODNIK”

 

Ukończone kursy i szkolenia

Integracja Sensoryczna – Certyfikaty I i II stopnia

PNF – poziom podstawowy

Konferencja „Integracja Sensoryczna a neuronauka od narodzin do starości”

Staż dla fizjoterapeutów w Carolina Medical Center w Warszawie

Terapia Ręki

Kurs wprowadzający do terapii tkanek miękkich w pediatrii

Kinezjotaping - kurs podstawowy

Hanna Rolof - Socjoterapeuta, Pedagog, Trener TUS

 

Wykształcenie:

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek nauczanie początkowe;

Uniwersytet Warszawski Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego kierunek Socjoterapia; Podyplomowe Studia Edukacja i Terapia Osób z Autyzmem


Kursy, szkolenia:

Terapia behawioralna

Profilaktyka uzależnień

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

Kinezjologia Edukacyjna dr P. Dennisona

Muzykoterapia

Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii

Techniki relaksacyjne

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Socjoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym

Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD z elementami TZA

Trener dziecięcy Kompetencji Społecznych


Doświadczenie zawodowe:
Zespół Placówek Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Warszawa ( socjoterapeuta)
Szkoła Podstawowa Nr 264 w Warszawie (wychowawca, socjoterapeuta)
Ośrodek Profilaktyczno-Wychowawczy Warszawa ( socjoterapeuta )
Uczestnictwo w projekcie unijnym skierowanym do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „Integrujemy się i rozwijamy” ( socjoterapeuta )


Zainteresowania: Animator sztuki origami

Wojciech Kieliszek - Pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej oraz Gimnastyki Korekcyjnej

 

Wykształcenie:

Magisterskie studia pedagogiczne ukończył na Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego

Podyplomowy Fizjoterapeuta sportowy po Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie

 

Specjalizacja:

Instruktor gimnastyki korekcyjnej

Instruktor terapii Ruchu Rozwijającego wg. W. Sherborne

Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

Trener, wychowawca i terapeuta z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym podczas pracy z dziećmi i młodzieżą na obozach sportowych oraz współpracy z placówkami oświatowymi jak przedszkola czy Ogrody Jordanowskie.

 

Małgorzata Frączak - Psycholog

 

Wykształcenie:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - psychologia, studia stacjonarne, specjalizacja sądowo-penitencjarna

 

Dodatkowe kwalifikacje:

Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA - Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego

Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt - Program Pomocy Psychologicznej

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (program Dobry rodzic – Dobry start) - staż

 

Doświadczenie zawodowe:

Żłobek Publiczny nr 28 w Warszawie – psycholog

Żłobek Publiczny nr 26 w Warszawie – psycholog

Żłobek „Pisklęta” - psycholog