Trening umiejętności społecznych (TUS)


Umiejętności społeczne, to:

 

 1. Umiejętności związane z percepcją społeczną( trafne postrzeganie innych, np. ich przeżyć, intencji oraz rozumienie i prawidłowa ocena sytuacji spolecznych)
 2. Wrażliwość społeczna, empatia
 3. Znajomość reguł społecznych i umiejętność odpowiedniego zachowania się w sytuacjach społecznych
 4. Umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów interpersonalnych i sterowania sytuacjami społecznymi
 5. Umiejętności warunkujące radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności
 6. Efektywna autoprezentacja
 7. Umiejętności komunikacyjne
 8. Umiejętności kooperacyjne

 

Znaczenie umiejętności społecznych w środowisku szkolnym

 • sprzyjają sukcesom szkolnym
 • dobremu przystosowaniu do środowiska szkolnego
 • szybszej i łatwiejszej adaptacji w nowym miejscu
 • efektywniejszemu uczeniu się

 

Trening Umiejętności Społecznych ( TUS )

 

Metoda kształtowania umiejętności społecznych u osób z zaburzeniami rozwojowymi

i trudnościami w sferze emocjonalnej i społecznej.
TUS pomaga dostosować reakcje do sytuacji, zrozumieć znaczenie interakcji społecznych

i pomóc prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie społeczne

 

 

Po co TUS?

Aby ćwiczyć:

 • umiejętności prospołeczne
 • komunikację z innymi
 • rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji, odczuć
 • umiejętność planowania
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych- rozwiązywanie konfliktów, proszenie o pomoc, itp.
 • prawidłowe zachowanie w miejscach publicznych

 

Dla kogo TUS?

Dla dzieci 4rż. - 13rż.:
 • mających trudności w kontaktach społecznych
 • nieśmiałych, wycofanych
 • nieprzestrzegających zasad
 • słabo radzących sobie w sytuacjach stresowych i trudnych
 • mających trudności z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji
 • popadających w konflikty z rówieśnikami, nauczycielami

 

GŁÓWNYM ZADANIEM TUSu:
PRAWIDŁOWE ROZWIJANIE ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH!

Trening Kontroli Złości Warszawa Ursynów
Trening Kontroli Złości Warszawa Ursynów

Trening Umiejętności Społecznych

połączony z

Treningiem Kontroli Złości

 

 

Zapraszamy dzieci do poszczególnych grup wiekowych:

 

 • od 4 do 7 roku życia
 • od 8 do 11 roku życia

 

ZAPRASZAMY DZIECI, KTÓRE:

• doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej

• mają problem z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji społecznych

• potrzebują wsparcia w rozwijaniu umiejętności społecznych

• potrzebują pozytywnych doświadczeń w kontaktach z dziećmi

• zmagają się z nieśmiałością

• dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD, ADD

• a także dzieci niepotrafiące zapanować nad złością

 

Celem zajęć jest:

­• kształtowanie poczucia własnej wartości

• rozwój adekwatnej samooceny

• nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami a także osobami dorosłymi

­• rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania

­• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz rozwiązywania konfliktów

• korygowanie zachowań asertywnych

­• rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i kontroli emocji

­• wykształcenie umiejętność nazywania stanów emocjonalnych drugiego człowieka i szanowania zdania odrębnego

 

Podczas zajęć dzieci uczą się:

• efektywnej współpracy w grupie

• komunikacji interpersonalnej

• oraz wyrażania i kontroli własnych emocji

 

 

Wykształcenie tych umiejętności sprzyja lepszej pracy na lekcjach, zwiększa aktywność dzieci na zajęciach i uczy radzenia sobie w sytuacjach trudnych szkolnych i domowych.

 

 

 

Trening prowadzony przez dwóch doświadczonych i certyfikowanych terapeutów (nie stażystów):

Czytaj więcej na temat terapeutów>

 

Program zajęć uwzględnia indywidualne potrzeby wszystkich uczestników. W celu rozpoznania potrzeb edukacyjnych uczestników i dostosowania programu zajęć terapeuci prowadzą jednorazową konsultację kwalifikacyjną, której jednorazowy koszt wynosi 150zł.

 

Zapewniamy stałą opiekę psychologa, kontakt z placówką edukacyjną, do której uczęszcza dziecko; wydajemy opinię na prośbę rodziców.

 

Dzieci w wieku: Gr. I. 4-7 lat,    Gr II. 8-11 lat

 

Czas trwania: Gr. I 60 min. i Gr II. 90 min.

 

Koszt zajęć: 55 zł/ 60 min., 75 zł/ 90 min. (płatne w pakietach miesięcznych)

 

Lokalizacja: Trening umiejętności społecznych Warszawa Ursynów Mokotów Służew Wilanów Kabaty Bielany Ursus

Trening Umiejętności Społecznych Warszawa Ursynów Mokotów Kabaty Służew Wilanów
Trening Umiejętności Społecznych Warszawa Ursynów Mokotów Kabaty Służew Wilanów

 

Trening Umiejętności Społecznych

 

 dla dzieci i młodzieży

w wieku powyżej 12 r.ż.

(Więcej informacji w zakładce Socjoterapia)

 

 

Terapeuci: mgr Hanna Rolof, mgr Anna Łubińska-Zawada

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 r.ż.

Czas trwania: 90 min.

Koszt zajęć: 75 zł/ 90 min. (płatne w pakietach miesięcznych)

 

Lokalizacja: Trening umiejętności społecznych Warszawa Ursynów Mokotów Służew Wilanów Kabaty

 

Zapisy prowadzone są w sekretariacie Bona Verba­ - Centrum Rozwoju i Terapii

tel.: (22) 40-05-626, 579-999-626 lub mejlowo: centrumbonaverba@gmail.com

trening umiejętności społecznych dla dzieci,tus warszawa, trening umiejętności społecznych Warszawa, trening umiejętności społecznych ursynów, trening umiejętności społecznych mokotów,  trening umiejętności społecznych służew, trening umiejętności społecznych wilanów, trening umiejętności społecznych kabaty, trening umiejętności społecznych autyzm, trening umiejętności społecznych zespół aspergera, tus dla dzieci z autyzmem, tus dla dzieci z aspergerem, dla dzieeci z zespołem aspergera,  terapia grupowa, terapia grupowa dla dzieci z autyzmem, terapia grupowa aspergera, terapia gropowa dla dzieci z spergerem, Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w wieku: 4–6, 7–11, 12–15 lat, treningu umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej synapsis, promitis, niegrzeczne dzieci grupy tus dla dzieci z Warszawy i okolic