Czy podcinać wędzidełko podjęzykowe?


Ankyloglosja
Ankyloglosja

Czy podcinać wędzidełko podjęzykowe?

 

O skróceniu wędzidełka podjęzykowego, tzw. ankyloglosji, mówimy wówczas, gdy stwierdza się deformację czubka języka lub praedorsum, wpływającą na ograniczenie jego ruchomości. Pierwsze obserwacje w wypadku skróconego wędzidełka podjęzykowego można poczynić tuż po urodzeniu dziecka, zwykle jednak rodzice lub opiekunowie zwracają uwagę na ten fakt dopiero, gdy w wymowie dziecka zaczynają być słyszalne wady wymowy. Niestety bowiem nieprawidłowa budowa morfologiczna języka może być przyczyną deformacji poszczególnych głosek, zwłaszcza tych, które wymagają aktywnego działania przodu języka oraz jego czubka: sz, ż, cz, dż, r, l, t, d, n, s, z, c, dz. Dlatego podcięcie wędzidełka na bardzo wczesnym etapie rozwoju mowy często pozwala zapobiec patomechanizmowi powstawania zaburzeń artykulacyjnych.

 

Podstawowym kryterium kwalifikującym do podcięcia wędzidełka u niemowlęcia na oddziale noworodkowym jest utrudnione pobieranie pokarmu. Skrócone wędzidełko może bowiem zaburzać funkcje ssania i połykania. U dziecka kilkuletniego zwraca się uwagę m. in. na jakość wykonania prób sprawności języka, np. dotknięcie czubkiem języka podniebienia przy szeroko otwartych ustach czy wysunięcie języka z jamy ustnej.

 

W wypadku skrócenia wędzidełka podjęzykowego patologicznie wpływającego na mowę lub funkcje fizjologiczne w obrębie narządu żucia zaleca się jego rozciąganie lub podcięcie. Zabieg podcięcia wykonuje stomatolog, laryngolog lub chirurg w znieczuleniu miejscowym nożyczkami lub przy użyciu lasera. Należy liczyć się z tym, że zabieg może być dla dziecka nieprzyjemny i poleje się trochę łez, natomiast u dziecka kilkuletniego do niewielkiego bólu dołącza jeszcze czynnik świadomości zabiegu, generujący wiele niepotrzebnego stresu. Z uwagi na to, przy znacznym skróceniu wędzidełka podjęzykowego, warto rozważyć przeprowadzenie zabiegu podcięcia możliwie najwcześniej.

 

Kompetencje ku temu, aby ocenić budowę języka, ukształtowanie funkcji fizjologicznych w obrębie aparatu mowy oraz stwierdzić, czy potrzebne są działania usprawniające oraz jaki sposób usprawniania będzie dla dziecka najkorzystniejszy: rozciąganie, czy podcięcie, posiada logopeda. Co więcej logopeda omówi zabiegi i ćwiczenia, których wykonywanie jest niezbędne przed i po podcięciu skróconego wędzidełka, a także zademonstruje sposób ich wykonania. W przypadku podjęcia decycji o próbie uelastyczniania wędzidełka, wskaże ku temu odpowiednie metody. Logopeda pomoże również skorygować głoski, które ukształtowały się u dziecka nieprawidłowo ze względu na występowanie tego typu wady..

 

Autor: mgr Marta Janeczek

 

 

Artykuł zamieszczony na stronie internetowej Bona Verba ma charakter informacyjny i objęty jest prawem ochrony własności intelektualnej. Dlatego też zabrania się bez pisemnej zgody Bona Verba powielania, kopiowania lub wykorzystywania do innych celów prywatnych, w tym przypisywania jako własne, wszelkich informacji, zdjęć lub danych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej pod rygorem sankcji prawnych.