Oferta dla szkół i przedszkoli


Poradnia Bona Verba oferuje profesjonalne i kompleksowe wsparcie działań edukacyjnych i wychowawczych dla szkół i przedszkoli:

 

  • logopedyczne badania diagnostyczno-przesiewowe na terenie szkół i przedszkoli,
  • terapię logopedyczną w zakresie dyslalii obwodowej (korygowanie wad wymowy) na terenie szkół i przedszkoli lub w poradni,
  • terapię logopedyczną jąkania na terenie szkół i przedszkoli lub w poradni,
  • TUS Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i modzieży na terenie poradni lub w szkole,
  • terapię w kierunku pokonywania trudności w zakresie czytania i pisania (dysleksja rozwojowa),
  • warsztaty grafomotoryczne i terapii ręki dla dzieci z dysgrafią w poradni,
  • warsztaty z emisji głosu dla nauczycieli,
  • szkolenia dla kadry pedagogicznej.

 

Serdecznie zapraszamy!