Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji Integracji Sensorycznej (OTBK SI)


 

Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji Integracji Sensorycznej (OTBK SI)

 

Cel projektu

Celem OTBK SI jest wykonanie przesiewowej oceny procesów przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej) u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym oraz ustalenie zakresów wsparcia dla każdego dziecka.

OTBK SI ma służyć propagowaniu wiedzy o dysfunkcjach integracji sensorycznej wśród rodziców, lekarzy oraz innych specjalistów.

 

Termin realizacji projektu

7-12 października 2013 roku

 

Sposób realizacji projektu

Czas przewidziany na konsultację jednego dziecka powinien wynosić od 30 do 45 minut. W tygodniu ogłoszonym jako OTBK SI terapeuci będą wykonywali bezpłatne konsultacje z zakresu integracji sensorycznej na terenie całej Polski. Wskazane jest, o ile to będzie możliwe, zwrócenie uwagi rodziców na inne zakresy rozwoju, które zdaniem Państwa będą wymagały pomocy i wsparcia specjalistów, np. stan słuchu, rozwój mowy, rozwój poznawczy itp.

 

Narzędzia diagnostyczne

W czasie OTBK SI wskazane jest skorzystanie przede wszystkim z kilku przesiewowych prób z Obserwacji Klinicznej (próba ATOS, próba pozycja zgięciowa na plecach, próba pozycja wyprostna na brzuchu, próba ruchów gałek ocznych). W sytuacji, kiedy nie możliwe będzie użycie Obserwacji Klinicznej, wskazane będzie wykorzystanie innych narzędzi używanych w diagnozie procesów integracji sensorycznej.

 

Informacje dodatkowe

Projekt OTBK SI jest skierowany do terapeutów integracji sensorycznej SI będących Członkami Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI.

 

Konsultacje są wyłącznie bezpłatne. Udział w konsultacji nie oznacza wykonania pełnej diagnozy integracji sensorycznej. Konsultacja nie stanowi podstawy do konieczności wydawania żadnych pisemnych informacji.

 

Jeżeli rodzic zgłasza się w ramach OTBK SI i chcecie jednocześnie wykonać inną konsultację, np. z zakresu trening słuchowego (odpłatną), należy wyraźnie oddzielić obydwie konsultacje, informując o tym rodzica. Rodzice muszą otrzymać wyraźną informację, które zakresy rozwoju ich dziecka wymagają wsparcia oraz w jaki sposób można wspomóc funkcjonowanie dziecka.

 

Koordynator projektu
dr Marta Wiśniewska, prezes PSTIS

 

Informacje zostały zaczerpnięte ze strony:

http://www.pstis.pl/pl/html/index.php?v2=none&str=podstrona0

 

Konsultacje w ramach OTBK SI w Bona Verba prowadzi: mgr Agnieszka Staniaszek

 

 

Zapisy przyjmujemy mejlowo: centrumbonaverba@gmail.com

 

lub telefonicznie: 668-168-854

 

 

Pamiętaj!

 

Wczesna diagnoza jest szansą szybszej i skuteczniejszej terapii

 

Twojego dziecka!

 

 

Zapraszamy!