Kiedy do logopedy?


Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna

Mowa odgrywa niebagatelną rolę w życiu dziecka, zwłaszcza w okresie rozwojowym. Sprawność komunikacyjna decyduje bowiem o kształtowaniu relacji rówieśniczych, może także stanowić o przyszłych życiowych sukcesach lub porażkach. Sprawne posługiwanie się językiem jest niezbędne do budowania i podtrzymywania relacji społecznych. Szczególnie w okresie socjalizacji, kiedy problemy komunikacyjne mogą stać się źródłem kompleksów, logofobii, zachowań awersyjnych, agresywnych lub autoagresyjnych.

 

Duży problem

 

Niestety współcześnie coraz większy odsetek dzieci rozwija mowę z opóźnieniem. Często 3-latek posługuje się jedynie kilkoma słowami mama, tata, baba, papa połączonymi z mniej lub bardziej rozbudowaną gestykulacją. W takiej sytuacji nie powinniśmy liczyć na to, że mowa przyjdzie sama, z czasem. Trzeba skonsultować się z logopedą, który oceni, czy wystarczająca będzie intensywna stymulacja mowy w domu czy potrzebna specjalistyczna pomoc w formie terapii mowy.

 

Z wady wymowy się nie wyrasta

 

Jak wynika z badań, dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym coraz częściej dotknięte są wadami wymowy. Szacuje się, że ponad połowa dzieci w wieku 6-7 lat boryka się z tym problemem. Zaniechanie odpowiednich działań zawczasu może zaważyć na całym dorosłym życiu naszego dziecka. Warto wiedzieć, że wada wymowy sama nie przechodzi, jednak odpowiednia terapia logopedyczna, dostosowana indywidualnie do objawów językowych i funkcjonalnych występujących u dziecka, z pewnością przyniesie oczekiwane rezultaty.

 

Cele terapii

 

Głównymi celami terapii logopedycznej są: zbudowanie komunikacji u dzieci niemówiących oraz usunięcie wad wymowy u dzieci mówiących niewyraźnie (likwidacja seplenienia czy problemów z wymawianiem głoski [r], wywołanie głosek [k] [g]). W trakcie terapii stymulowane są odpowiednio do wieku i możliwości poznawczych m.in. rozwój słownictwa, gramatyki i myślenia przyczynowo-skutkowego, dzięki czemu następuje podnoszenie sprawności językowej i komunikacyjnej. Wato również pamiętać, że nieodłącznym elementem terapii jest ścisła współpraca rodziców ze specjalistą, w tym systematyczne ćwiczenia z dzieckiem w domu, utrwalające pracę terapeuty.

 

Odpowiednia terapia logopedyczna wspierana czynnym udziałem i zaangażowaniem rodziców zapewnia całkowite powodzenie i skuteczność terapii. Należy pamiętać, że im wcześniej podejmiemy działanie, tym szybciej problemy z mową przejdą do historii.

 

 

 

Autor: mgr Marta Janeczek we współpracy z Informator Stolicy

 

 

Artykuł zamieszczony na stronie internetowej Bona Verba ma charakter informacyjny i objęty jest prawem ochrony własności intelektualnej. Dlatego też zabrania się bez pisemnej zgody autorów oraz Bona Verba powielania, kopiowania lub wykorzystywania w całości lub we fragmentach do celów prywatnych, zwłaszcza przypisywania jako własne, wszelkich informacji, zdjęć lub danych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej pod rygorem sankcji prawnych.

 

logopeda warszawa ursynów mokotów terapia logopedyczna terapia wad wymowy